Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2014

Inne

Zawsze gdy na mnie spojrzysz

wiedz, że jestem smutny

nie dlatego

(dlaczegokolwiek o czym pomyśleć możesz)

ale dla czegos innego, dalekiego,

czym ty się nigdy nie trwożysz.

 

Umrę ci kiedyś

Oczy mi zamkniesz

i wtedy - swoje

smutne, zdziwione,

bardzo otworzysz.

— J. Tuwim
Reposted frompoezja poezja

July 24 2014

8986 5044
Danuta Wawiłow - "Wędrówka"

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viaillusio illusio
Wszystkie wspomnienia obrazy uczucia wiadomości
pojęcia doświadczenia które składały się na mnie
nie łączą się ze sobą nie stanowią całości
we mnie
Nie będę kłamał
nie stanowię całości zostałem rozbity i rozebrany
któż się pochyli kto zainteresuje tymi fragmentami
ja sam jestem tak bardzo zajęty
kto może sobie przypomnieć fromę mojego wnętrza
mówią o mnie że żyję —  Tadeusz Różewicz, Rozebrany 
Reposted frompanimruk panimruk viapoezja poezja
4560 6134 500
Marcin Świetlicki 
Reposted fromhavingdreams havingdreams viapoezja poezja
Na samą myśl, że muszę kimś zostać, ogarniał mnie nie tylko strach, ale wręcz mdłości. Nie mogłem znieść myśli, że zostanę prawnikiem, radnym, inżynierem czy czymś takim. Ożenię się, będę miał dzieci, dam się złapać w strukturę rodzinną. Codziennie będę chodził do pracy i wracał. Niemożliwa sprawa. 

— Charles Bukowski
Reposted fromhavingdreams havingdreams viapoezja poezja
My z drugiej połowy XX wieku 
rozbijający atomy 
zdobywcy księżyca 
wstydzimy się 
miękkich gestów 
czułych spojrzeń 
ciepłych uśmiechów 

Kiedy cierpimy 
wykrzywiamy lekceważąco wargi 
Kiedy przychodzi miłość 
wzruszamy pogardliwie ramionami 

Silni cyniczni 
z ironicznie zmrużonymi oczami 

Dopiero późną nocą 
przy szczelnie zasłoniętych oknach 
gryziemy z bólu ręce
umieramy z miłości
— Małgorzata Hillar, My z drugiej połowy XX wieku
Reposted fromchujawa chujawa viapoezja poezja
3044 1a28
Reposted fromLittleJack LittleJack viapoezja poezja

June 01 2014

6596 712f
6595 0451 500
6568 1413 500

May 31 2014

3755 314b 500

May 30 2014

9325 b60d 500
9220 20e4 500
9215 568b
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz, Gesty
Reposted fromzielono zielono viaillusio illusio

May 24 2014

0221 ba46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl